Disclaimer

Highlifeplus kan niet garanderen dat de faciliteiten die de site biedt, altijd beschikbaar zullen zijn of foutloos zullen functioneren, dat defecten gecorrigeerd zullen worden of dat deze site of de server die hem aanbiedt vrij is van virussen of programmeerfouten en de inhoud in al zijn functionaliteit accuraat en betrouwbaar weergeeft. Als enige van deze bepalingen en voorwaarden nietig, vernietigbaar, ongeldig of niet toepasbaar zijn, blijven de overige bepalingen en voorwaarden volledig van kracht en zullen afdwingbaar en bindend zijn.

Deze site is gevestigd in Hasselt, België. Alle informatie op de website van Highlifeplus, zoals afbeeldingen, kunstwerken, tekst, video- of audio-opnamen, vallen onder het auteursrecht van Highlifeplus, PSG en de informatieverschaffers. Bij Highlifeplus berust het auteursrecht en databankenrecht op de website en de afzonderlijke pagina’s. Het Belgisch en internationaal geldend auteursrecht is van toepassing.

De informatie waarover u via de website van Highlifeplus kunt beschikken, is afkomstig uit velerlei bronnen, die niet alle onder controle van Highlifeplus staan. Highlifeplus is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites of andere informatie van derden waarover u kunt beschikken via de website van Highlifeplus.

Highlifeplus behoudt zich het recht voor deze bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen door daar online melding van te doen. U bent verplicht regelmatig te controleren of dergelijke informatie aanwezig is, zodat u op voorhand op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen bekend zijn gemaakt, geeft u daarmee aan de gewijzigde reglementen te aanvaarden. Geschillen voortkomend uit het functioneren van deze website zullen afgehandeld worden volgens de Belgische wet voor een Belgische rechtbank.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden en bepalingen. Als u niet volledig instemt met deze voorwaarden, moet u het gebruik van deze site onmiddellijk staken en reeds gedownloade bestanden wissen